PROGRAM

od 16.00

Przyjazd i rejestracja uczestników


19.00

Kolacja dla uczestników Seminarium


9.00 9.30

Uroczyste otwarcie Seminarium

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Auburn University USA


9.30 11.30

I sesja Seminarium,

- Problemy związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej – Adam Marczyński, TUiR Allianz Polska SA.
- Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE – studium przypadków – Krzysztof Kunecki, Schrack-Seconet Polska Sp. z o. o.
- Omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla budynków – Paweł Janik, SITP o/Stołeczny.
- Nowy porządek kablowy podyktowany rozporządzeniem CPR - Tomasz Szewczyk, TELE-FONIKA KABLE S.A.
- Problematyka bezpieczeństwa pożarowego w kontrolach okresowych budynków – Dariusz Ratajczak, SITP.

1) Znaczenie społeczne i gospodarcze stowarzyszeń naukowo-technicznych w kraju i za granicą

Moderatorzy:
mgr inż. Janusz Ptak Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
dr inż. Janusz Romański Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

2) Polska elektryka – raport z II Kongresu Elektryki Polskiej

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Marek Bartosik Wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce, Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki Informatyki i Automatyki

3) Żywność dla przyszłości - zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów

Moderator:
prof. dr hab. Tadeusz Trziszka Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

4) Oferta Polonii dla małych i średnich przedsiębiorstw

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki Rektor Politechniki Łódzkiej
inż. Jerzy Orkiszewski Prezes US-Polish Trade Council, San Francisco, USA


11.30 12.00

Przerwa kawowa


12.00 14.00

II sesja Seminarium

- Problemy projektowania ścian zewnętrznych budynku - standard SITP – Maria Dreger, SITP.
- FPM+ Nowoczesne sterowanie przeciwpożarowe na przykładzie dworca PKP Łódź Fabryczna Paweł Czubaszewski, ela compil sp. z o.o.
- Ocena rozwiązań zamiennych stosowanych w ekspertyzach technicznych w praktyce projektowania nowoczesnych budynków – Ryszard Małolepszy, Izba Rzeczoznawców SITP.
- Tendencje światowe w projektowaniu. Czy jesteśmy na nie gotowi? BIM - modelowanie informacji o budynku z narzędziami Siemens - Siemens Sp. z o.o.
- Kontrole instalacji przeciwpożarowych w Polsce z punktu widzenia VdS Oddziału Kontroli Technicznej – Tomasz Affeltowicz-Schultz, VdS Polska.

1) Udział polskich badaczy i inżynierów w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym Polski i świata

Moderatorzy:
mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes FSNT-NOT
mgr inż. Janusz Zastocki Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

2) Transportowe perspektywy - Polska, europa i świat

Moderator:
prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch Wiceprezes FSNT-NOT, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

3) Information Technology – perspektywa rozwoju - urządzenia i aplikacje

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Ryszard Pregiel Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
mgr inż. Krzysztof Kluczewski Sekretarz Generalny Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, HP Enterprise Services, Kanada

4) Rozwój gospodarki a ograniczenia emisji CO2 - przykłady światowe, problemy polskie

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz Kierownik Pracowni, Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
prof. dr hab. inż. Piotr Moncarz Wiceprezes US-Polish Trade Council, San Francisco USA


14.00 15.00

Obiad


15.00

PANEL EKSPERCKI - Stanowisko przedstawicieli organów państwowych i instytutów badawczych oraz niezależnych ekspertów do wybranych problemów ochrony przeciwpożarowej zgłoszonych przez uczestników w czasie Seminarium.

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski University of Michigan USA


18.00

Występ gwiazdy wieczoru


19.00

Uroczysta kolacja dla uczestników Seminarium i zaproszonych Gości

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów
prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii


9.00 12.15

III sesja Seminarium

- PANEL WARSZTATOWY:
Efektywność systemów oddymiania w ochronie przeciw pożarowej budynków wielokondygnacyjnych – Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska.
Metodyka obliczeniowa systemu grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych według wytycznych CNBOP – Izabela Tekielak-Skałka, ekspert CNBOP,
- Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w garażach po nowelizacji przepisów – Dorota Brzezińska, AERECO sp. z o.o.
- Wpływ gaszenia aerozolami na procesy starzenia oraz konserwacji eksponatów muzealnych - Piotr Izak - AGH, Marek Siara - SITP.
- Certyfikacja wyrobów budowlanych w OCUP sp. z o.o. – Jerzy Bronowicz, OCUP sp. z o.o.
- Bezpieczeństwo ewakuacji w systemach nadciśnieniowych w zróżnicowanych układach architektonicznych – Sławomir Antkowiak – Flakt Bovent sp. z o.o.
- Bezpieczeństwo pożarowe w czasie budowy i modernizacji budynków - Martynas Matulevičius, UAB LAUDO / Fogo Fire Safety Grupė, Litwa.


12.15 12.45

Przerwa kawowa


12.45 14.30

IV sesja Seminarium

- Porównanie wymagań przeciwpożarowych dla elewacji budynków w państwach UE - Piotr Smardz, SITP
- Klapy odcinające w wentylacji pożarowej. Klasyfikacja „do kanału” (duct) i „w ścianie” (wall) – przepisy i praktyka. Michał Hycnar, TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.
- Zagrożenia pożarowe związane z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych - Edward Skiepko SITP
- Ocena bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji - studium przypadku Adam Krasuski, Przemysław Kubica, Mariusz Pecio, SGSP


14.30

Zakończenie Seminarium, podsumowanie


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Seminarium.