REJESTRACJA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Jestem członkiem SITP

DANE DO FAKTURY

Potwierdzam wpłatę kwoty ,00 zł w dniu . na konto Izby Rzeczoznawców SITP, ul. Świętokrzyska 14, pok. 134, 00-050 Warszawa z dopiskiem „XIII Seminarium SITP Zakopane Jesień 2017” na konto nr 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861.

Niniejszym wyrażam(y) zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu(ów). Ponadto wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celach związanych z organizacją Konferencji SITP.

Uprzejmie informujemy Państwa, że w dniach 19 – 21.10.2017 r. w DW „Revita” (dawniej WDW „Kościelisko”) w Zakopanem - Kościelisku odbędzie się Seminarium Naukowo - Techniczne na temat:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Seminarium organizuje Małopolski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Do udziału w Seminarium zapraszamy znaczące firmy działające w branży ochrony przeciwpożarowej. Byłoby nam niezmiernie przyjemnie, aby Państwo w imieniu swojej firmy wyrazili chęć uczestnictwa w Seminarium. Przewidujemy możliwość zaprezentowania firmy w sposób, uzgodniony z organizatorami, taki jak:

  • dołączenie materiałów reklamowych do rozdawanych uczestnikom materiałów seminaryjnych,
  • sponsorowany wykład firmy na Seminarium (czas prezentacji ok. 15 min.- tematyka wykładu uzgodniona z organizatorami, dopuszczamy wyłącznie wystąpienia merytoryczne a nie reklamowe) oraz dołączenie materiałów reklamowych do rozdawanych uczestnikom materiałów,
  • stworzenie stoiska z materiałami reklamowymi,
  • istnieje możliwość skorzystania ze wszystkich form uczestnictwa.

W sprawie informacji o koszcie udziału firm w Seminarium prosimy o osobisty kontakt z kol. Markiem Siarą (kontakt poniżej).

Uczestnicy Seminarium otrzymują fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „za udział w Seminarium naukowo – technicznym”, powiększoną o 23% VAT.

W kosztach przewidziano uczestnictwo jednej osoby reprezentującej firmę, natomiast udział większej liczby reprezentantów firmy wiąże się z dodatkową opłatą za uczestnictwo w seminarium wynoszącą – 1.300,00 zł (brutto) od osoby.

Planujemy, że w trakcie Seminarium i w godzinach popołudniowych będą odbywać się przy stoiskach spotkania dyskusyjne z uczestnikami Seminarium. Mamy nadzieję, że ten sposób organizacji Seminarium umożliwi większy kontakt uczestników z prezentowanym przez Państwa dorobkiem.

Informujemy, że w 2016 roku liczba uczestników Seminarium wyniosła ponad 332 osób i mamy nadzieję, że w tym roku nie będzie mniejsza. Informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić noclegów w pokojach jednoosobowych z powodu dużej ilości uczestników.

Informacje dodatkowe na temat Seminarium zamieszczone są na internetowej stronie Małopolskiego Oddziału SITP http://www.sitpkrakow.pl .

Uprzejmie prosimy o informację na temat możliwości uczestnictwa firmy w Seminarium oraz ewentualne propozycje sposobu jej zaprezentowania. Proszę o nie przesyłanie Karty Zgłoszenia – dotyczy ona wyłącznie uczestników indywidualnych. Udział firm rejestrowany jest po zgłoszeniu do kol. Marka Siary.

Informacji szczegółowych w sprawie uczestnictwa firm w Seminarium udziela kol. Marek Siara
tel/fax: (12) 420 00 40, 420 02 05 lub 601 935 884,
e-mail: m.siara@del.pl

W imieniu organizatorów;

/-/ Marek Siara
Vce prezes SITP o/Małopolski