SPONSORZY

PATRONAT HONOROWY

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Andrzej Kucharski – Prezes Zarządu Krakowskiej rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski