O SEMINARIUM

W dniach 19 – 21 października 2017 odbędzie się XIII Seminarium naukowo-techniczne „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”, Zakopane – Kościelisko, Jesień 2017. Seminarium odbędzie się zwyczajowo w formule „wszystko w jednym miejscu” w gościnnym kompleksie wypoczynkowo – szkoleniowym Revita Zakopane w Kościelisku.

Organizatorami Seminarium są Zarząd Oddziału Małopolskiego SITP wraz z Izbą Rzeczoznawców SITP.

Program Seminarium przewiduje zajęcie się następującymi tematami:

  • wybrane problemy związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej,
  • podstawowe problemy występujące podczas odbioru budynków związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym z praktyki Nadzoru Budowlanego,
  • omówienie zmian w przepisach techniczno-budowlanych,
  • ocena rozwiązań zamiennych stosowanych w ekspertyzach technicznych w praktyce projektowania nowoczesnych budynków
  • wpływ gaszenia aerozolami na procesy starzenia oraz konserwacji eksponatów muzealnych,
  • bezpieczeństwo pracy w atmosferach wybuchowych – integracja wymagań
  • zagrożenia pożarowe związane z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych,
  • problemy projektowania ścian zewnętrznych budynku. Standard SITP.

W trakcie seminarium przewidziany jest panel ekspercki, na którym wybitni specjaliści zajmujący się problematyką ochrony przeciwpożarowej oraz projektowaniem obiektów dyskutować będą nad problemami nurtującymi rzeczoznawców do spraw ochrony przeciwpożarowej, projektantów oraz osób zajmujących się tą problematyką.

W przedsięwzięciu wezmą udział znaczące firmy produkcyjne z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych, które podzielą się z uczestnikami swoimi rozwiązaniami oraz produktami.

Informacje na temat organizacji seminarium można znaleźć na stronie internetowej www.sitpkrakow.pl

Na Seminarium zapraszają organizatorzy.